سیاوش رضوانی مدیر بندر امیر اباد در گفت و گو با بهشهر1400 علی محمد شاعری نماینده شرق مازندران

❌هزینه تبلیغات شما درسایت بهشهر۱۴۰۰

هزینه تبلیغات به ازای هر ۳۰ روز محاسبه گردیده است :

 

جایگاه ویزه ۴۵۰ هزارتومان

جایگاه چپ ۲۵۰

جایگاه راست ۳۰۰ هزارتومان

تبلیغات متنی ۱۵۰ هزارتومان

تبلیغات ادامه مطالب ۲۰۰ هزارتومان


توضیحات